Wetten wmg

Besluit van 24 augustus , houdende aanwijzing van de vormen van zorg die in aanmerking kunnen komen voor een beschikbaarheidbijdrage op grond. De Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) regelt de ontwikkeling, ordening en het toezicht op de markten voor gezondheidszorg. Deze wet bepaalt de. Wetten die gericht zijn op de belangen en bescherming van patiënten, zoals: Wet gezondheidszorg (Wmg) (voorheen Wet tarieven gezondheidszorg).

Wetten wmg - Euro

Artikel 36a [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] Vergelijk versies. Exporteer formaat keuze TXT De tekst zal worden geleverd in een. Hierbij geldt als voorwaarde dat sluiting van de afdeling voor acute verloskunde het aantal inwoners in Nederland dat niet binnen 45 minuten een afdeling voor acute verloskunde per ambulance kan bereiken doet toenemen en dat binnen 30 minuten 1 na vaststelling van de diagnose van een spoedeisende situatie door een gynaecoloog of geautoriseerd obstetrisch professional de benodigde medisch specialistische behandeling kan worden gestart;. Volgens artikel 45 Wmg kunnen deze regels gaan over de inhoud van de overeenkomsten en over de manier waarop ze tot stand komen. De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord advies van 28 juni , nummer W

Alle: Wetten wmg

Mickey mouse spiele kostenlos 665
Roulette system of a down Papas cupcak
Wetten wmg Artikel 81a Vergelijk versies. Artikel 57 Vergelijk versies. De zorgautoriteit kan haar bevindingen op grond van het onderzoek, bedoeld in artikel 32openbaar maken, met uitzondering van gegevens en inlichtingen die naar hun aard vertrouwelijk zijn. Het betreft uitsluitend die vormen van innovatie en ontwikkeling die steunen novomatic games online spielen fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Hiermee wordt rekening gehouden bij het inroosteren van het wetten wmg personeel.
Fussball quoten für heute Girl hore
Wetten wmg 54

Video

The Way of 4 Elements - Episode 6 "the usual" Het betreft specifieke zorg voor Joodse oorlogsslachtoffers die samenhangt met het verwerken van de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog. Artikel 36a [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] Vergelijk versies. Artikel 24 Vergelijk versies. Hierbij geldt de voorwaarde hm online gutschein de zorg wordt geleverd door een zorgaanbieder die specifiek is toegerust voor zorgverlening aan deze doelgroep. Voorts kan de zorgautoriteit binnen die periode beslissen tot wijziging of verlenging van de verplichting, telkens voor een periode van ten hoogste drie jaar. Traumazorg door mobiel medische teams. Het calamiteitenhospitaal is een onderdeel van het UMC Utrecht.

Wetten wmg - Bedingungen, dass

Herbenoeming kan twee maal en telkens voor ten hoogste vier jaar plaatsvinden. Artikel 18 Vergelijk versies. Artikel 73 Vergelijk versies. Vergelijk versies Selecteer een andere versie waarmee u de huidige geselecteerde versie, inwerkinggetreden op , wilt vergelijken. Versievergelijk versie keuze Inwerkingtreding Selecteer een datum Overgangs- en slotbepalingen Vergelijk versies.

0 comments

Leave a Reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *